Kurs digitalnog marketinga je kreiran na osnovu decenijskog iskustva i rada sa brojnim kompanijama, brendovima i malim biznisima različitih delatnosti.

Kurs je namenjen pojedincima koji žele da savladaju veštine digitalnog marketinga, kao i preduzetnicima, firmama i kompanijama koje žele da unaprede veštine svojih zaposlenih i kreiraju in-house timove.

Kurs se sprovodi obukom u našim prostorijama ili u prostorijama kompanije klijenta sa do 5 polaznika na jednom času uz akcenat na individualni pristup polaznicima kursa.

Kurs obuhvata teorijski i praktični deo.

Obezbeđen sertifikat po završenom kursu.

Program kursa

Google Analytics

 • Otvaranje i  inicijalno podešavanje naloga
 • Nalozi i korisnici
 • Izveštaji i analize
 • Izvori saobraćaja
 • Praćenje u relanom vremenu
 • Ponašanje korisnika
 • Akvizicija
 • Konverzije i ciljevi
 • Search Console

Google Ads

 • Otvaranje i  inicijalno podešavanje naloga
 • Menadžerski nalog
 • Povezivanje sa Google Analytics i ostalim nalozima
 • Povezivanje sa veb sajtom
 • Remarketing, kreiranje publike
 • Podešavanje konverzija
 • Pokretanje kampanja
 • Vrste kampanja (na mreži za pretragu, multimedijalno oglašavanje, Youtube oglašavanje…)
 • Ciljevi kampanja (konverzije, prodaja, saobraćaj…)
 • Reklamne grupe
 • Odabir publike, targitiranje
 • Retargeting
 • Kreiranje reklama
 • UTM linkovi
 • Ključne reči i fraze, planiranje i istraživanje
 • Termini za pretragu i Negativne ključne reči
 • Struktura i Ekstenzije za reklame
 • Podešavanje odredišta za reklama i izuzimanje određenih odredišta
 • Praćenje i optimatizacija kampanja
 • Prihvatanje preporuka i izuzeci

Email Marketing

 • Platforme i serveri za email marketing
 • Otvaranje i podešavanje naloga
 • Dizajn newsletter-a
 • Upravljanje kontaktima i targetiranje
 • Personalizacija
 • Forme za prijavu na mailing lisu i ostale forme
 • Automatizacija
 • Masovno slanje mailova
 • Statistika, analiza i načini praćenja

Viber Marketing

 • Platforma za Viber marketing
 • Viber promotivne poruke, tekst + slika + link
 • Upravljanje kontaktima
 • Struktura i dizajn poruke
 • Masovno slanje promotivnih poruka

Društvene mreže

 • Segmentacija i kategorizacija društvenih mreža u odnosu na predmet promocije
 • Otvaranje i podešavanje naloga
 • Facebook i Facebook business manager (reklamni nalog, pixel…)
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Krerianje reklama
 • Publika i targetiranja
 • Predikcija dosega i učinka reklama u odnosu na platformu i predmet promocije
 • Statistika, analiza i načini praćenja
Promocija na društvenim mrežama

Dizajn reklama

 • Platforme za dizajn reklama
 • Vrste i formati
 • Dizajn reklama, animacije i efekti
 • Prilagođavanje reklama predmetu promocije i ciljnoj grupi
 • Postavljanje reklama Google Ads, društvenim mrežama, veb sajtovima…
Izrada veb sajtova

Prijavi se